Uslovi Korišćenja Sajta

  • Prijenosom slike ili video zapisa (u daljnjem tekstu Sadržaj) jamčite da ste pročitali ove Uvjete i odredbe za prijenos sadržaja na web stranicu Lajk It i da se slažete sa poštivanjem svih klauzula u ovim Uvjetima i odredbama.

 

  • Prijenosom slika ili videozapisa (u daljnjem tekstu Sadržaj) na web stranicu Lajk It, jamčite da ste nositelj autorskih prava na tom sadržaju ili da ste dobili potpuna i neograničena prava od strane vlasnika autorskih prava za korištenje sadržaja za potrebe ove web stranice.

 

  • Prenosom sadržaja garantujete da takva upotreba sadržaja na Lajk It sajtu ne krši prava nijedne druge strane, ne rezultira kršenjem ugovora između vas i druge strane i da prihvaćate odgovornost za bilo kakvu licencu ili naknadu drugoj strani koja koristi preneseni sadržaj.

 

  • Prenosom Sadržaja jamčite da su svi ljudi koji se jasno identificiraju u Sadržaju pristali da im se prikaže slika / video zapis ili da imate puna prava na prikazivanje slike / videa na ovaj način, te prihvaćate punu odgovornost za takvu upotrebu.

 

  • Moderator Lajk It sajta će oceniti prikladnost bilo kog sadržaja koji je prenet na ovu stranicu. Moderator će ili odbiti ili prihvatiti svaki Sadržaj za objavljivanje na sajtu. Slike koje su odbijene biće u potpunosti izbrisane sa sajta, i neće biti zadržane u sistemu Lajk It sajta. Odluke moderatora su neopozive.
  • Kada prenosite audio ili video zapis, vi ste jedini odgovorni za njihov sadržaj i za bilo kakve prekršaje, potraživanja ili oštećenja nastala zbog sadržaja tih slika ili video zapisa.
  • Odobrenje i objavljivanje Sadržaja na sajtu od strane Moderatora ni na koji način ne umanjuje vašu odgovornost i Lajk it ne preuzima nikakvu odgovornost za vaš sadržaj na sajtu kao ni moderator koji odobrava Sadržaj za objavljivanje.

 

  • Lajk it ne zahteva nikakvo autorsko pravo ili bilo kakvu vrstu vlasništva nad slikama koje postavite na sajt. Međutim, dodavanjem slike na sajt vi Lajk It-u dajete puna prava na javno prikazivanje, kopiranje, reprodukciju i distribuciju Sadržaja na svojoj veb lokaciji ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji.
  • Lajk it garantuje da neće praviti bilo kakve izvedene sadržaje iz vašeg Sadržaja niti modifikovati sadržaj bez vašeg pristanka.

 

  • Lajk it će koristiti Sadržaj koji postavljate na ovaj sajt samo za potrebe ove veb stranice i neće koristiti niti će ovlastiti druge da koriste ovaj Sadržaj u druge svrhe, uključujući prodaju, komercijalnu eksploataciju ili za druge oblike finansijske dobiti.

 

  • Ovi Uslovi će se povremeno ažurirati i Lajk it zadržava pravo da vrši promene onako kako proceni neophodnim bez davanja obaveštenja. Informisanost o takvim promenama koje bi mogle da utiču na vas je vaša odgovornost.

 

NAPOMENA: Celokupan sadržaj na sajtu lajkit.net generisan je od strane korisnika. Prilikom objavljivanja sadržaja korisnici su dužni da pristanu na Uslove korišćenja sajta i da potvrde da su vlasnici sadržaja. balkan.lajkit.net nije odgovoran za proizvedeni sadržaj i njegovu autorizaciju. Naš tim smatra kršenje autorskih prava za ozbiljno narušavanje Uslova korišćenja sajta. Ako primetite da je neki korisnik sajta balkan.lajkit.net bez odobrenja objavio vaš ili tuđi materijal zaštićen autorskim pravima, molimo vas da nas obavestite putem adrese e-pošte info@lajkit.net i mi ćemo ukloniti navedeni materijal.

Donator

EU

RYCO

EU

UNPBF

Projekat "Looking Forward" podržan je od strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) i
Fonda Ujedinjenih nacija za izgradnju mira (UNPBF)

Partneri

Proni BiH

Proni BiH

NVO prima

NVO Prima

Balkan Urban Movement

Balkan Urban Movement - BUM