Kako izazvati

svadju

kad stranac

proba rakiju

Moja baba nakon

sto provedem 5 minuta na promaji

bUrEk

sA sIrOm

Mladi sa Balkana

u potrazi za poslom

stranci i

balkanci

Naša

sudbina...

Kada krene rasprava

da li je burek samo sa mesom

Kada strancu objašnjavaš

političko uređenje Bosne i hercegovine

CG

u jednoj slici

Donator

EU

RYCO

EU

UNPBF

Projekat "Looking Forward" podržan je od strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) i
Fonda Ujedinjenih nacija za izgradnju mira (UNPBF)

Partneri

Proni BiH

Proni BiH

NVO prima

NVO Prima

Balkan Urban Movement

Balkan Urban Movement - BUM